Zewnętrzne IP

Gdy dostaliśmy od TP dodatkowe IP publiczne możemy je przydzielić użytkownikom stosując następujące reguły:

iptables -t nat -A POSTROUTING -s $ip_wew -j SNAT --to $ip_zew
iptables -t nat -A PREROUTING -d $ip_zew -j DNAT --to $ip_wew

oraz dodać wpis routingu:

ip a a $ip_zew dev $interface_zew

po tych operacjach użytkownik zachowa swój wewnętrzny numer IP i będzie nadal znajdował się za NAT, będzie widoczny dla innych użytkowników Internetu przez IP zewnętrzne.

Advertisements

Strona z poleceniem zapłaty…

Czasami zdarza się, że ktoś przestaje płacić za internet, aby przekierować takiego delikwenta na odpowiednią stronę informującą go o konieczności wniesienia opłaty możemy zastosować takie reguły iptables:

USERS_DONT_PAY = "192.168.1.5 192.168.1.34"

for i in $USERS_DONT_PAY do
iptables -A PREROUTING -t nat -s $i -p tcp –dport 1:65535 -j DNAT –to-destination 192.168.1.1:401
iptables -A FORWARD -s $i -j DROP done

po tej operacji wszelkie próby połączenia z internetem zostaną zaniechane oraz użytkownik po użyciu przeglądarki internetowej zostanie przekierowany na naszą stronę informacyjną.
Pozostaje jeszecze skonfigurować naszego Apache’a dodając wpis w sekcji VirtualHost:

DocumentRoot /home/usersdontpay/public_html

i to wszystko, w ten sam sposób możemy zdefiniować strony ifnformacyjne np. dla zawirusowanych użytkowników.

Aterm – alternatywny terminal

aterm jest lekkim małym i bajeranckim terminalem. Paczka dostępna na www.linuxpackages.net. Po zainstalowaniu jednak pierwszą rzeczą jaka przestaje się podobać jest to, że bajerancki aterm wygląda jak normalny xterm. Aby to zmienić odpal go teraz z opcjami:

$aterm -bg black -fg white -tr -sh 30 +sb -fn -misc-fixed-medium-r-normal-*-13-*-*-*-*-*-iso8859-2 -sl 2000

co da nam przeźroczystość oraz polski znaczki 🙂

Jeszcze tylko zmusimy do działania klawisze Home i End. Należy stworzyć plik .Xdefaults w katalogu domowym, a w nim umieścić wpis:

Aterm*termName: xterm

i możemy korzystać. Po więcej opcji odsyłam do manuala jest tam wszystko ładnie opisane.

Wysyłanie wiadomości z konsoli do uĹźytkownikĂłw Windows

Oczywiście musimy zainstalować Sambęi uruchomić.

Z konsoli Unix możemy tez wysłać wiadomość WinPopup za pomocą komendy z pakietu Samba “smbclient”, najlepiej wykonać to tak:

$echo "tekst wiadomosci" | smbclient -U nasza_ksywa -M nazwa_netbios_komputera

Można pominąć opcje “-U nasza_ksywa” i wtedy jako nadawca będzie widniała nazwa użytkownika na jakiej jesteśmy zalogowani w systemie.
Jak otrzmywać/wysyłać wiadomości odsłam do fajnego poradnika na stronie: www.banita.pl są tam opisane również klienty pod środowisko graficzne X.

Witam!

Witam na mojej stronie, postaram się ją rozbudowywać i aktualizować. Przedstawiam kilka słów o mojej osobie. Znajdziecie także kilka projekcików (nie tylko pod Linuxa ale również pod Winzgroze), które powstały na uczelni lub w wolnych chwilach dla swoich potrzeb. Wszelkie uwagi szczególnie krytyczne mile widziane…