Strona z poleceniem zapłaty…

Czasami zdarza si, e kto przestaje paci za internet, aby przekierowa takiego delikwenta na odpowiedni stron informujc go o koniecznoci wniesienia opaty moemy zastosowa takie reguy iptables:

USERS_DONT_PAY = "192.168.1.5 192.168.1.34"

for i in $USERS_DONT_PAY do
iptables -A PREROUTING -t nat -s $i -p tcp –dport 1:65535 -j DNAT –to-destination 192.168.1.1:401
iptables -A FORWARD -s $i -j DROP done

po tej operacji wszelkie prby poczenia z internetem zostan zaniechane oraz uytkownik po uyciu przegldarki internetowej zostanie przekierowany na nasz stron informacyjn.
Pozostaje jeszecze skonfigurowa naszego Apache’a dodajc wpis w sekcji VirtualHost:

DocumentRoot /home/usersdontpay/public_html

i to wszystko, w ten sam sposb moemy zdefiniowa strony ifnformacyjne np. dla zawirusowanych uytkownikw.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s