Zewnętrzne IP

Gdy dostalimy od TP dodatkowe IP publiczne moemy je przydzieli uytkownikom stosujc nastpujce reguy:

iptables -t nat -A POSTROUTING -s $ip_wew -j SNAT --to $ip_zew
iptables -t nat -A PREROUTING -d $ip_zew -j DNAT --to $ip_wew

oraz doda wpis routingu:

ip a a $ip_zew dev $interface_zew

po tych operacjach uytkownik zachowa swj wewntrzny numer IP i bdzie nadal znajdowa si za NAT, bdzie widoczny dla innych uytkownikw Internetu przez IP zewntrzne.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s