Wysyłanie wiadomości z konsoli do użytkowników Windows

Oczywicie musimy zainstalowa Sambi uruchomi.

Z konsoli Unix moemy tez wysa wiadomo WinPopup za pomoc komendy z pakietu Samba “smbclient”, najlepiej wykona to tak:

$echo "tekst wiadomosci" | smbclient -U nasza_ksywa -M nazwa_netbios_komputera

Mona pomin opcje “-U nasza_ksywa” i wtedy jako nadawca bdzie widniaa nazwa uytkownika na jakiej jestemy zalogowani w systemie.
Jak otrzmywa/wysya wiadomoci odsam do fajnego poradnika na stronie: www.banita.pl s tam opisane rwnie klienty pod rodowisko graficzne X.

Advertisements